30/01/2011

Carla Filipe


Carla Filipe inaugura a exposição intitulada "Saloio" na Estufa Circular da Tapada das Necessidades, Sábado, 29 de Janeiro às 15:30. Lisboa.

O projecto apresentado para a exposição inclui uma performance de Amélia Muge, dia 5 de Março às 16h.

--

FESTIVAL DO AUDIOVISUAL FEITO POR MULLERES MUFEST 2011

BASES:
BASES DO FESTIVAL DO AUDIOVISUAL FEITO POR MULLERES MUFEST 2011
1.- OBXECTIVO
Constitúe o obxecto das presentes bases regulamentar a celebración do II Festival do Audiovisual feito por Mulleres, MUFEST como instrumento para fomentar a produción audiovisual de obras dirixidas, escritas ou producidas por mulleres.
O MUFEST, organizado pola Asociación Andaina de Mulleres, promove o crecemento cultural e artístico e o impulso das futuras realizadoras, produtoras e escritoras e o apoio á creación de novas obras audiovisuais que amosen novas perspectivas sociais e culturais fomentando a diversidade e a visibilidade.
2.- CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DAS OBRAS AUDIOVISUAIS
a) Características:
Esta edición está aberta a calquera artista directora, guionista ou produtora que presente a súa obra orixinal en galego ou castelán ou subtitulada nunha destas linguas.
As obras realizadas integramente en galego serán as que poderán optar á distinción de Mellor Obra en Galego, non así as que estean dobradas ou subtituladas.
Todas as obras, independentemente da súa procedencia, poderán optar aos tres premios que se outorgan neste MUFEST.
b) Requisitos:
1. O formato da obra enviada deberá ser DVD.
2. Non hai límite de obras por autora.
3. As obras terán que ter sido producidas despois do ano 2004 incluído.
4. Non se aceptarán obras de carácter publicitario.
5. A duración máxima das obras será de 30 minutos para Ficción e 60 minutos para Documental.
6. O tema será libre e poderán participar no concurso aquelas obras seleccionadas polo Comité de Selección designado pola dirección do MUFEST.
7. Rexeitaranse todas aquelas obras que non cumpran as calidades técnicas
mínimas para a súa posterior proxección e todos aqueles traballos que non veñan debidamente cumprimentados con todos os requisitos expresados nestas bases.
8. Queda excluída da participación toda persoa encargada da organización do MUFEST.
9. A dirección do MUFEST resérvase o dereito de pasar fóra de concurso traballos que considere de alto nivel, pero que non fosen escollidos polo comité de selección.
3.- TRAMITACIÓN
a) Inscrición e envío de copias:
O prazo de presentación das obras será dende o día 3 de xaneiro de 2011 ao 12 de febreiro do 2011
no seguinte enderezo:
ANDAINA MULLERES
Apartado 1058
Santiago de Compostela
Galiza
b) Deberán enviarse 3 copias en DVD formato PAL, zona 2 e nunha funda claramente identificada co título da película e os datos da autora sendo imprescindible acompañala de:
1. Título, duración e ano de produción da obra
2. Currículo de máximo 5 liñas da directora, produtora ou guionista
3. Breve sinopse
4. Currículo da obra (participación en festivais, premios, exhibicións...)
5. Dúas fotografías dalgún fotograma da obra.
c) Os gastos do envío da copia debe asumilos a participante e o MUFEST non se responsabiliza en caso de haber danos ou perdas durante o transporte da obra.
d) As obras e o material enviado non se devolverán e pasarán a formar parte da Filmoteca do MUFEST
e da Asociación Andaina de Mulleres que poderá exhibilas naquelas actividades que considere adecuadas e sen ánimo de lucro.
4.- XURADO
a) A dirección do MUFEST nomeará un comité de selección. O mencionado comité valorará todos os aspectos relacionados cos traballos: idea, guión, realización, interpretación, estilo, montaxe, fotografía...
b) Entre 10 e 12 serán as obras finalistas contemplando sempre a variedade de ficción, documental ou animación. Haberá tres premios a outorgar entre as obras seleccionadas e un premio de Mención á Mellor Obra Orixinal en Galego.
c) A dirección do MUFEST propoñerá o número de persoas que considere necesario como xurado,
mulleres relacionadas co mundo do cine, audiovisual, artístico e/ou feminista e profesionalmente cualificadas.
d) O fallo do xurado será inapelábel
e) O xurado xunto coa dirección do MUFEST resérvase o dereito de deixar deserto calquera premio,
atendendo á calidade, tanto artística como técnica das obras.
f) A dirección do MUFEST resérvase o dereito a crear un accésit por considerar necesario o recoñecemento dalgunha das obras.
5.- DEREITOS DE EXHIBICION
a) O MUFEST poderá facer uso de fotografías, imaxes ou sons das obras recibidas para publicitar o
MUFEST en prensa, radio e TV.
b) As participantes autorizan que, no caso de resultar finalistas, o seu nome e apelidos aparezan publicados na páxina web de Andaina de Mulleres (www.andainamulleres.org), así como nos medios de comunicación que se consideren necesarios para a difusión e promoción do MUFEST.
c) Todas as participantes aceptarán as bases, así como a resolución dada pola organización aos imprevistos que puidesen xurdir.
6.- PREMIOS
Os premios da presente edición do MUFEST outorgaranse atendendo a calidade técnica e artística das obras.
Establécense os seguintes premios:
1. Primeiro premio de 1.000 €
2. Segundo premio: Curso de Cine na Escola de Cine para Mulleres de Brighton (UK)*
3. Terceiro premio: Invitación para o Festival de Cine de Ourense**
4. Premio Mellor Obra Orixinal en Galego
As autoras premiadas deberán estar presentes para recoller os premios. No seu defecto poderán enviar unha persoa representante debidamente acreditada, relacionada ou vinculada á obra.
A dirección do MUFEST resérvase o dereito de resolver os imprevistos que puidesen xurdir como considere oportuno.
---------------
*O segundo premio inclúe o curso, mais non o desprazamento e o aloxamento.
** O terceiro premio inclúe a invitación, mais non o desprazamento e o aloxamento.

Ana Pérez Quiroga


The Walking Women

Quase Galeria

IF I CAN’T DANCE, I DON’T WANT TO BE PART OF YOUR REVOLUTION

PRESENTATION

Study of a Mobile Object in Space and Time:
a visit by Isidoro Valcárcel Medina
to If I Can’t Dance
18 February 2011, 18:00 hrs
HetVeem Theater
Van Diemenstraat 410 — 1013 CR Amsterdam
Bookings: +31 (0)20 62 69 291
Tickets: EUR 10 (EUR 5 students)
www.ificantdance.org

Study of a Mobile Object in Space and Time:
a visit by Isidoro Valcárcel Medina
to Bulegoa z/b
3 February 2011, 19:00 hrs
Bulegoa z/b
Solokoetxe 8 bajo. 48006 – Bilbao
Free entrance
www.bulegoa.org

As part of the programme Performance in Residence, If I Can’t Dance has invited the newly founded office for art and knowledge Bulegoa z/b to investigate a case study in relation to the performative practice of Spanish artist Isidoro Valcárcel Medina.

We are pleased to announce that both Isidoro Valcárcel Medina and the Bulegoa group, will visit Amsterdam for a public conversation at HetVeem Theater in Amsterdam on Friday 18 February, starting at 18.00 hrs. During this early evening gathering, Bulegoa z/b will talk with Valcárcel Medina and together they will present his work, focusing on his printed matter and audio works.

Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) is an important representative of conceptual art in Spain, hardly known outside of Spanish speaking countries. His body of work includes performances, sound pieces, architectural projects, installations and books. From his early practice up to the present day, he has asserted a critical attitude towards both art institutions and the art market, developing instead situations and scenario’s that allow him to engage in a more directly affective relation with his audience.

Bulegoa z/b is a collaborative initiative based in Bilbao. Its members, Beatriz Cavia, Miren Jaio, Isabel de Naverán and Leire Vergara, have backgrounds in visual arts, scenic arts, and social theory and share an interest in processes of a.o. historization, cultural translation, and performativity.

Bulegoa z/b is second to be invited by If I Can’t Dance to research a case study in the new programme Performance in Residence. Performance in Residence ‘hosts’ a performance-related (body of) work for a substantial period of time, allowing the researcher to engage in an in-depth inquiry. The aim of the project is to connect archival research to practice. Bulegoa z/b will develop together with Isidoro Valcárcel Medina a project in which they reflect on the relation between historization and performance.

The presentation in Amsterdam marks the start of the research period. The outcome is expected in October 2011.

PRINTED MATTER

In Conversation
Published by If I Can’t Dance
ISSN 2211-3746
If I Can’t Dance Office:
Westerdok 606-608 — 1013 BV Amsterdam
www.ificantdance.org

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution has started a series of free publications, featuring conversations with artists and other cultural practitioners involved in the programme. These publications, designed by Maureen Mooren, are distributed by mail to our subscribers. Please submit your name and address to our communication officer at pressoffice@ificantdance.org, if you want to receive our printed matter by post. Or pick up a copy at our office.

News from Nowhere by William Morris read by Christopher MorganEvery Tuesday 7-9pm, 1st February – 1st March 2011.

Café Kino, 108 Stokes Croft, Bristol, BS1 3RU

Film colectivo de mujeres compuesto por vídeos de un minuto

Convocatoria 2011


TRAMA convoca una nueva edición bajo la temática de “Identidades”


Viernes 14 de enero de 2011, por Gloria López


Madrid, 14 ene. 11. La Coordinadora de muestras y festivales de cine, TRAMA, convoca a participar en ‘El vídeo del minuto: un espacio propio’. Se trata de construir un film colectivo de mujeres compuesto por filmaciones videográficas de un minuto de duración, realizadas en un plano secuencia y concebidas bajo un mismo tema. El tema elegido para esta convocatoria es: Identidades.

El ‘Vídeo del minuto: un espacio propio’ es un ámbito de creación audiovisual dirigido a todas las mujeres que se inició en 1997 en Barcelona por Drac Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones y actualmente se propone desde TRAMA. "Es una invitación a todas las mujeres para que expresen en formato audiovisual aquellos aspectos de su realidad que las significan como sujetos”, explican las organizadoras.

La iniciativa persigue destacar la importancia de la mirada, de la reflexión y de la subjetividad de quien mira y crear un archivo audiovisual que reúna la visión de las mujeres sobre distintos aspectos de la realidad. La convocatoria está abierta a todas las mujeres, profesionales o no, para que presenten sus filmaciones, eso sí, con algunas condiciones.

En primer lugar, deben estar realizadas por mujeres, sin limitaciones de edad ni nacionalidad y deberán ceñirse al tema propuesto en cada convocatoria. En cuanto al formato, hay que filmar en formato doméstico.

Las producciones deberán realizarse en plano secuencia, es decir, sin montaje, con una duración de un minuto, e incluir un plano, añadido al final, donde figure el nombre y el lugar de residencia de cada autora, en cada obra que se presente. El plazo de entrega finaliza el 16 de mayo de 2011.

TRAMA realizará una selección de los vídeos recibidos. Cada una de las Muestras que integran TRAMA realizará, al menos, una sesión pública en la que se proyectará el film colectivo resultante de los vídeos seleccionados.

En anteriores convocatorias se propusieron temáticas como ‘Tu propio espacio’; ‘El espacio del trabajo’; ‘Los márgenes, los límites y las fronteras’; ‘Los placeres’; ‘Los estorbos’; ‘La vecindad’; ‘Las madres’; ‘Los desplazamientos’; ‘Las alegrías’; ‘Las edades’; ‘Insubordinadas’; ‘Los pecados’; ‘Los interrogantes’ y ‘Las otras vidas’.

23/01/2011

Nina Hoechtl at Kunstpavillon Innsbruck

January 28th, 2011 - March 5th, 2011

a w o r k t h a t c a n ' t s h a k e o f f w h a t i t r e f l e c t s .
Debating and contesting continuities and ruptures of colonial, fascist and Nazi practices in Austria

An exhibition project by and with Petja Dimitrova, Lina Dokuzovic, Eduard Freudmann, Can Gülcü, Ana Hoffner and Ivan Jurica

with Ljubomir Bratic/Richard Ferkl, Marina Grzinic/Aina Smid (in collaboration with Zvonka Simcic), Nina Höchtl, kegnschtelik - Yiddish Resistance 3.0, maiz - Autonomous Center by and for Migrant Women, Marcel Malis, Ivana Marjanovic, MigrafonA, Katharina Morawek, Platform History-Politics, Research Group on Black Austrian History and Present, Marika Schmiedt.


Departing from Austria’s involvement in colonial practices, in both the present and the past, as well as its crossovers to imperial and fascist policies of expansion, the exhibition collects artistic positions that examine these practices and oppose them through resistant strategies. Multi-dimensional perspectives on interwoven pasts should thereby challenge existing competitions of memory and open up spaces of action for contemporary processes of political and anti-racist self-empowerment.
--------------------------
Kunstpavillon Innsbruck
January 28th, 2011 - March 5th, 2011

Opening: Thursday, January 27th, 2011, 7 p.m.

Welcome speech: Franz Wassermann, chair board member, Tiroler Künstlerschaft

Kunstpavillon
Rennweg 8a
A-6020 Innsbruck

http://kuenstlerschaft.at/
--------------------------

A work that can't shake off what it reflects is what Astrid Messerschmidt describes as a memorial work, which debates and contests the eliminatory systems of violent oppression, such as colonialism and Nazism, whereby their similarities and differences, their continuities and ruptures, are taken into consideration - always under the premise of clarifying the incompleteness and inconcludability of history as a field of constant debate. This denotes a memorial work that strives to avoid the relativization of genocides and the creation of competitions of memory, in which histories of victimization are played out against each other. Instead, the opening of spaces of narration is intended, which do not define themselves exclusively as the continuation of existing concepts of history or as the dissociation from them, but to rather enable multi-dimensional perceptions on interwoven histories.

A work that can't shake off what it reflects also implies the debating and contesting of the effects of colonial, fascist and Nazi practices and their interrelations with present-day racisms and mechanisms of exclusion. The respective memorial work, which is both post-Nazi and post-colonial, should thereby serve to examine given policies of disfranchisement, precarization and exploitation in order to catalyze resistant processes of anti-fascist and anti-racist self-empowerment.

Furthermore, a work that can't shake off what it reflects represents the attempt to assemble interwoven, unconcluded and contradictory artistic positions. The works represented in the exhibition investigate processes of transition and their interlinked neocolonial structures in post-socialist countries (Ivan Jurica, Marcel Malis), analyze Austrian colonial histories (Nina Höchtl, Katharina Morawek), refer to the relations between nation-state constructions of identity and racist objectification (Petja Dimitrova, Research Group on Black Austrian History and Present) and position themselves against the medialization and normalization of their discrimination (Ljubomir Bratic/Richard Ferkl, Can Gülcü, kegnschtelik - Yiddish Resistance 3.0). They show potentialities of collective and self-empowering strategies for action, such as self-organization and self-historization (maiz, MigrafonA, Plattform Geschichtspolitik, Marika Schmiedt), develop strategies against normative stereotypes of gender, migration or class (Lina Dokuzovic, Ana Hoffner) and depict the intersection between art, theory and activism as the point of departure for political intervention (Eduard Freudmann/Ivana Marjanovic, Marina Grzinic/Aina Smid/Zvonka Simcic).

The exhibition, a work that can't shake off what it reflects, has been organized by a group of artists and cultural workers who are linked through a common history of artistic, theoretical and activist, thereby political, analysis and debate.

4th Annual Dia de la Mujer Celebration- Juried Exhibit & Guidelines

This is an Invitation to submit artwork for the Dia de la Mujer Juried Exhibit. Please feel free to pass this on to your female friends! Message/Comment/Phone in your email address to receive a copy of the application and guidelines! Thank you y Suerte!


Casa Familiar’s THE FRONT
Announces 4th Annual Dia de la Mujer Celebration- Juried Exhibit & Guidelines!
...
San Ysidro, CA., January 10, 2011- Casa Familiar’s THE FRONT is proud to announce the official Call to Artists and Guidelines for its very first Dia de la Mujer- Juried Art Exhibit. For the past three years THE FRONT in San Ysidro has been the site of one of the biggest Dia de la Mujer (International Womans Day) celebrations San Diego has seen. With 45 participating visual and performing artists, the crowd that gathers to experience the now famous Opening Reception and Noche de Cultura has reached an average of 600 guests. The celebration, which features an art exhibit, but also includes spoken word, musical and theatrical performances, a marketplace, as well as food and drinks, celebrates the women in our communities.
Because it has received such a great response, THE FRONT is excited to announce that this year, the 4th Annual Dia de la Mujer celebration will feature a JURIED EXHIBIT! With the participation of Anya Gallacio, Jamex de la Torre and Kinsee Morlan as the Exhibit Jurors, the Opening Reception will take place on Thursday March 3rd 2011, and the exhibit will run until March 25th 2011. The theme for the exhibit will be “Celebrations of Womanhood” and will be open to all 2-dimensional mediums. The deadline for submissions is February 17, 2011. There is a limit of 2 entries per artist and an entry fee of $10.00 per entry submitted. Please see the attached Guidelines for more details and application.

We are very honored to have such a gifted trio of jurors for this exhibit; here is a little info on them:

Anya Gallaccio:
Professor at UCSD ,Department of Visual Arts. Anya Gallaccio was educated at Goldsmiths College in London. Gallaccio's artistic practice is in large-scale atmospheric installations that morph and change through time and in relation to the spaces in which they are situated. The installations are at once ephemeral and monumental and it is within this seeming paradox that Gallaccio's work lives. A prolific and hard-working artist, since 1991 she has created at least one, and in many cases three or more major solo installations each year in Rome, London, Zurich, Brussels, Los Angeles, New York, Basel, Amsterdam, Glasgow, Siena and Sao Paulo. She is represented by the contemporary arts gallery Blum & Poe in Los Angeles, and her work is collected in major cultural institutions such as Museum of Contemporary Art, Sydney; The Seattle Art Museum; Tate, London; and Victoria and Albert Museum, London in addition to numerous private collections.

Jamex de la Torre :
Brothers Jamex and Einar de la Torre were born in Guadalajara and moved to California in 1972. Jamex is a graduate of California State University of Long Beach where he received a BFA in Sculpture in 1982. Jamex and his brother Einar, better known as The De la Torre Brothers have been working with glass since the 80’s and have now become internationally recognized, exhibiting their artwork throughout the world. Their work is housed in the collection of the Museum Glass in Tacoma, Arizona State University Art Museum, The San Diego Museum of Contemporary Art, The Kanazu Museum, in Kanazu Japan, The Fisher Gallery Museum at USC, Tucson Museum of Art and the Mexican Fine Art Center Museum in Chicago. They also have work in the private collections of Cheech Marin, Elton John, Terry McMilan, Sandra Cisneros and Qunce Troupe. Jamex and Einar are presently living and working in both Enseanda, Mexico and San Diego

Kinsee Morlan:
Kinsee Morlan is arts editor for San Diego CityBeat. She has covered arts and culture in the region for the last decade. She was a founding member of Adapta Project, a roving art collective that set up binational art shows in San Diego and Tijuana. She lived in Tijuana for two and a half years and continues to blog about arts and events in the city at www.tijuanatales.wordpress.com. Kinsee currently lives in North Park with her husband and dog. She continues to collect art, volunteer for an art gallery in Tijuana called La Casa Del Tunel and goes to art shows as often as she can.

For more information on The Dia de la Mujer celebration and for submission guidelines please see attached and/or contact Leticia Gomez Franco, Director of Arts & Culture at leticiag@casafamiliar.org


Submit application to: Casa Familiar – THE FRONT
119 West Hall Avenue
San Ysidro, CA 92173
e-mail to: luzc@casafamiliar.org & leticiag@casafamiliar.org
(428)428-1115

Event Dates: 3/3/2011 – 3/25/2011
Entry deadline: February 17, 2011 Notifications of acceptance or/non acceptance will be sent by e-mail
Entry fee: $10.00 per artwork, maximum 2 art pieces per artist

REQUIREMENTS:
Images – Submit with application a high resolution jpeg formatted image on a CD or by e-mail. (Minimum 1, maximum 2 images per artwork submitted); entering this competition constitutes agreement that images may be used for program or publicity purposes. A brief statement about the work being submitted should be included as well as artists biographical information. (See below).

Each artist is limited to 2 entries. All fields should be filled out and one application is required per artwork submitted. The jury will make preliminary selection from entries. Final selection will be made after viewing the actual works. A non-refundable entre fee of $10.00 is due for each entry by February 17, 2011. Checks should be payable to: Casa Familiar, Inc.

ELEGIBILITY: Open to all female artists. Submitted artwork must have been executed in the last 2 years and must be available for the duration of the exhibit.

Entries may be any two-dimensional medium, including painting, photography, and works on paper. Any artwork reproduced by photomechanical processes (including gliceé prints) will not be accepted. No entries that have been in previous competitive exhibitions are eligible

EXIBITION THEME: CELEBRATING WOMANHOOD and as such artwork is encouraged to relate to the beauty, the complexity and the many different aspects of what it means to be a woman!

JURY PANELIST: Jamex de La Torre, Anya Galaccio and Kinsee Morlan (see more information on Exhibit Announcement)

AWARDS : A cash award will be given to First Place winner that is equal to 80% the total of entry fees collected from submission of applications. Honorary Award and gift certificate will be presented to Second and Third place and/or best in category.

SIZE/WEIGHT LIMITATIONS: Maximum dimensions: 6’ X 4’ and must not weight more than 50 lbs. Please do not submit works that hang from the ceiling or by large bolts, or weight more than 50 pounds. All works of art must be delivered by hand directly to the exhibition address by February 17, 2011. THE FRONT – 147 W San Ysidro Blvd., San Ysidro, CA 92173

FRAMES AND MATS: All accepted artwork must be framed or otherwise professionally presented and ready for hanging. Entries must be in finished condition for handling and display. When appropriate, works should be framed with hanging hardware included (no saw-tooth hangers) for their own protection. Prints, drawings, and photographs must be framed with hanging hardware included (mounting in mats alone is not adequate).

PUBLIC SALES: Gallery's Commission; Terms of Payment. The Gallery shall sell the Artworks only at the Retail Price specified by the artist. The Gallery and the Artist agree that the Gallery's commission is to be 30 percent of the Retail Price of the Artwork. Payment to the Artist shall be made by the Gallery at the end of the art exhibit, and will include all commissions due for any/all artworks sold. The artists may choose to designate artwork as NFS (not for sale).


IMPORTANT DATES:
Deadline for Entry Applications February 17, 2011
Notification of Acceptance February 21, 2011
Deliver work by 5 pm, February 23, 2011
Opening Reception March 3, 2011
Exhibition ends March 25th 2011
Pick Up Deadline April 25th 2011

ACCEPTANCE/LIABILITY: Artwork must be clearly labeled with artist name, phone number, email address, and title of work, at time of drop off.
The utmost care will be given to each entry received; Entries are submitted at artist’s/owner’s own risk. The organizers and hosts are not responsible for the loss of or damage to works, frames, glass, or any other component of the art.

Artworks submitted are subject to reproduction for publicity or program use. Please provide photography credits if necessary

FOR MORE INFORMATION, OR FOR A COPY OF THE GUIDELINES AND APPLICATION PLEASE CONTACT

LETICIA GOMEZ at

(619)428-1115
leticiag@casafamiliar.org
leticia.g.franco@gmail.com

21/01/2011

The Portuguese Nun at ICA London21 - 24, 27, 29 - 30 Jan, 2 Feb 2011

£9 / £8 Concessions / £7 ICA Members

★★★★★ "Radiant, perplexing and distinctive, Green’s world is a place where art and life converge" Time Out

'Once you’ve seen Eugène Green’s latest, ordinary movies will never seem the same again...spellbinding' New Statesman

One of The Guardian’s Best Films of 2011

★★★★ 'Exquisite cinema' The Telegraph

A precise yet mischievous exercise in poetic minimalism from award-winning French director Eugène Green, whose work over the last decade has won international acclaim but little in the way of UK distribution. This is a chance to catch up with a film that The Guardian placed top of their ‘best obscure films of 2009’, a film that sits firmly in the classic European arthouse tradition while displaying a unique and highly distinctive filmmaking voice.

Displaying Green’s distinctive minimalist style, the film follows a young French actress (Leonor Baldaque) who speaks her mother’s language, Portuguese, as she visits Lisbon for the first time. She is there to act in a film inspired by Guilleragues’ Letters of a Portuguese Nun. She is soon fascinated by a nun who comes to pray every night at the Nossa Senhora do Monte Chapel on Graça Hill. During her stay, the young woman has a number of encounters, which, much like her previous existence, seem ephemeral and without consequence. But one night, after finally speaking with the nun, she glimpses her destiny and the meaning of her life.

Special event
There will be a Q&A session with the director Eugène Green and film writer Peter Matthews after the 1.30pm screening on Saturday 22 January.

18/01/2011

*Call for presentations for the thematic stream *

*Call for presentations for the thematic stream *

Feminist Media Production in Europe

at Civilmedia 11: Community Media for Social Change: Low Threshold High Impact; University Salzburg, 14. /16. 04. 2011

The thematic stream /Feminist Media Production in Europe is part of Civilmedia 11: Community Media for Social Change: Low Threshold / High Impact and will be organised by Rosa Reitsamer and Elke Zobl.

http://wiki.civilmedia.eu/index.php/Main_Page

http://blog.radiofabrik.at/civilmedia/

Call for Presentations

Women have always played an important role in movements for social justice. Using media to transport their messages, to disrupt social orders and to spin novel social processes, feminists have long recognised the importance of self-managed media. In the past two decades an increasing number of women have taken the tools of media production into their hands; a vital social phenomenon that has gone largely undetected by members of the public, academia, and even sometimes the feminist movement. As a consequence of this invisibility, very little documentation and research has been done so far on women?s own media cultures, especially so in Europe and with a focus on current developments in the digital realm. To counter this gap and to explore the processes, effects, potentials, and limitations of women?s and feminist media production in Europe, the thematic streams focuses on contemporary feminist grassroots media in general and on blogs, E-zines, culture jamming, graffiti, radio, TV and digital archives in particular.

We encourage the submission of presentations (in the form of talks, discussions, workshops, exhibits etc.) by activists, media producers and academics on the following topics:

feminism and anti-racism

With the raise of new media and communication technologies, women started to use these technologies for the production and distribution of feminist media. This demographics is often described to as part of third wave feminism, pop feminism or Do-It-Yourself-feminism. How
do feminist media producers engage with feminism and anti-racism? Can we identify a new feminism in feminist blogs, E-zines, digital archives etc. If so: How does this new feminism distinguish itself from a Second Wave Feminism.

local, transnational and virtual networks

The network concept, which emerged in the wake of the controversy over globalization and the globalization of media communications, is closely related to Manuel Castells's theory of the "rise of the network society" (Castells 2010). The internet in general is perhaps the most obvious illustration of Castells's theory. How do feminist media producers develop local, transnational and virtual networks? How are feminist media producers involved in various networks that seek for social change? Which kind of networks are developed in relation to the production, distribution, geographic spread, content and aims of their media?

alternative economies

'Alternative economies' are developed by media producers and consumersas an alternative to the global media conglomerates. Their primarily aim is not to commodify media; rather alternative economies focus on the exchange of knowledge and information, the spread of emancipatory
concepts and activism, and they seek social change. How do feminist media producers develop and engage in ?alternative economies?? What effect can they have? In which ways do these 'alternative economies' make feminist media with a low threshold and high impact possible?


DIY citizenship / cultural citizenship and political education

Feminist media offer a space to express opinions, experiences and political views, but they are also a space in which a critical and self-reflexive political education, and possibly a Do-It-Yourself (DIY) or cultural citizenship, could take place. Can we observe such an expression of DIY or cultural citizenship and political education in feminist media? How and under which circumstances and in which context can they take place?

Please *submit abstracts* with max. 200 words in English until Feb, 3rd,
2011 to

Rosa Reitsamer rosa(at)female-consequences.org
and Elke Zobl
Elke.Zobl(at)sbg.ac.at

Acceptance notification: March, 1st, 2011

Travel Costs:For conference participants from the EU, the organizers offer the possibility to apply for travel support. Please email Eva Schmidhuber regarding this:eva.schmidhuber(at)radiofabrik.at

Registration:
http://wiki.civilmedia.eu/index.php/Participants/Registration_11

10/01/2011

Cidadania íntima e acção colectiva: contributos do movimento feminista português Ana Cristina Santos, CES

12 de Janeiro de 2011, 09.00, Sala de seminários (2º piso), CES-Coimbra

Resumo

Este seminário apresenta os resultados do projecto Femcit - Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Womens's Movements, financiado pelo 6º Programa-Quadro de Investigação da UE, entre 2007 e 2011. Envolvendo o estudo comparativo de 13 países europeus mediante uma abordagem multidimensional de cidadania – política, social, económica, étnica e religiosa, sexual e íntima –, nesta apresentação discutem-se algumas conclusões da investigação sobre cidadania íntima em Portugal.Nota biográfica

Socióloga; doutorada em Estudos de Género pela Universidade de Leeds (2008). Investigadora no Birkbeck Institute for Social Research, Universidade de Londres, desde 2007, e no CES desde 1998. O seu próximo livro intitula-se Social Movements and Sexual Citizenship in Southern Europe (Palgrave Macmillan, 2011).

Carla Filipe


O Povo reunido jamais será- Representações gráficas" (2009- 10) patente até 6 de março no Museo do Neo Realismo